RO har blitt Ambia!

Vi innoverer helse og omsorg for hele Norge.

Vår visjon er å samskape fremtidens løsninger i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi

Hils på våre medarbeidere