Ambia

De ansatte i Ambia har felles bakgrunn fra RO-ressurssenter for omstilling i kommunene.

Våre verdier er: Nysgjerrig, Respektfull, Kompetent


RO var en stiftelse med et samfunnsoppdrag; å bidra til bedre helse og omsorgstjenester.

RO hadde spesielt god kompetanse og lang erfaring i å gjøre utredninger, analyser og evalueringer – det vil si tjenesteanalyser for helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner.  RO bisto også med plan- og strategiarbeid, rådgivning på arbeidstid og turnusplanlegging, lederutvikling, prosessledelse og organisasjonsutvikling.

RO har vært en av landets fremste leverandører av rådgiveroppdrag i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og landets fremste leverandør av BPA-kurs (Brukerstyrt personlig assistanse). RO hadde gjennom 30 år oppdrag i alle landets kommuner.

Stiftelsen RO er nedlagt, og mange av ansatte fra RO jobber nå sammen Ambia. Vi er fortsatt leverandør av BPA og rådgivning til helse og omsorgstjenestene i hele Norge.

Vårt mål er å levere tjenester for utvikling og innovasjon i skjæringspunktet mellom menneske og organisasjon innen helse og omsorg, til stat, helseforetak, kommune og private aktører i hele Norge.

Dette kan være lederutvikling, kurs og konferanser, rådgivning eller innovasjonsløft.

Leveransene vil være: analyser, rapporter, presentasjoner, foredrag, kursledelse samt kurs og konferanser.

Hils på våre medarbeidere