Øivind Johnsen

E-post: oivind.johnsen@ambia.no
Telefon: +47 476 71 801

Ambias kompetanse på arbeidstidsordninger og analyser. Han jobber med tjenesteutvikling og nye strukturer, for best mulig organisering. Underviser i; kompetanseledelse og endringsledelse (HLU). Øivind har høgskole- og universitetsutdanning innen sosialfag, psykologi og sosiologi og en mastergrad i ledelse. Han har arbeidet med personal- og organisasjonsspørsmål, kollektiv arbeidsrett, forhandlinger samt helse og omsorg.