Innovasjon og prosess

Det å skape noe nytt, som er nyttig – sammen med andre, og som skaper utvikling i organisasjonen, er selve definisjonen av gode innovasjonsprosesser.

Ambia har solid kompetanse om og erfaring med tjenestedesign, gevinstrealisering, samskaping og kontinuerlig forbedring.

Gode innovasjoner er behovsbaserte. Gode prosesser går i flere faser med stor grad av involvering. Gode resultater er forbedring for brukerne, ansatte og organisasjonen.

Basert på kundenes ønsker og behov lager vi skreddersydde opplegg som både gir ny kompetanse og bedre resultater. Ambia kan hjelpe deg og din virksomhet med å gjøre innovasjon og kontinuerlig forbedring som en integrert del av virksomhetens operative drift.

Vi har en stor verktøykasse og kan tilby profesjonell prosjekt- og prosessledelse.

Ambia har også medarbeidere som sertifiserte i Lean og Coaching. Ta kontakt med oss, for å få vite hvordan dette kan komme til nytte hos dere.

Kom i kontakt med oss