Analyse og rådgivning

Hvordan presterer helse- og omsorgstjenesten i en kommune sammenlignet med andre, sammenlignbare kommuner? Ambia tilbyr analyser som danner grunnlaget for å evaluere egne tjenester samlet og på detaljnivå.

Vi kan bistå med sin rådgiverkompetanse for å utvikle organisasjoner og mennesker i riktig retning.

Analyser

Hvordan presterer helse- og omsorgstjenesten i en kommune sammenliknet med andre, sammenliknbare kommuner?

Dette spørsmålet er ofte grunnlaget for en organisasjonsutviklingsprosess.

Man kan ikke målbevisst endre noe uten å ha en god oversikt over utgangspunktet. Til det trengs analyser som inneholder sammenlikninger både på ulike enkeltområder og samlet sett.

En slik sammenlikning er ikke for å kåre «vinnere og tapere», men for å se hva som er mulig gjennom å studere andres resultater.

Analysen danner grunnlag for å evaluere egne tjenester samlet og på detaljnivå.

Dette kan igjen være grunnlaget for å sette seg mål for hvor organisasjonen ønsker å være, enten i nær framtid, eller på lengre sikt.

Rådgivning

Vi har tidligere erfaring både som ledere og ansatte i tjenestene.

Digitale, innovative og bærekraftige tjenester er fremtiden for den største og viktigste sektoren i det offentlige Norge – helse og omsorg.

Vi er vi opptatt av brukersentrerte og praksisnære løsninger.

Ambia kan bistå med sin rådgiverkompetanse for å utvikle organisasjoner og mennesker i riktig retning.

Noen eksempler på analyser vi utfører:

Sykehjemsanalyse

Å etablere robuste og forutsigbare arbeidstidsordninger er en utfordring de aller fleste kommuner står oppe i. Utfordringene er knyttet opp til brukernes behov for rett kompetanse gjennom hele døgnet.

Vil du vite mer – klikk her

Arbeidstidsordninger

Å etablere robuste og forutsigbare arbeidstids- ordninger er en utfordring de aller fleste kommuner står oppe i.

Utfordringene er knyttet opp til brukernes behov for rett kompetanse gjennom hele døgnet.

Vil du vite mer – klikk her

Kom i kontakt med oss

Hils på våre medarbeidere