Optimalisering av hjemmetjenesten

Kartlegging av hjemmetjenesten uten å bruke stoppeklokke! La de ansatte være med på forbedringer av egen hverdag. Få en vurdering av logistikk, kommunikasjon, ressursutnyttelse, bruk av kompetanse og velferdsteknologiske løsninger.

Ambias ansatte har lang erfaring med å bistå kommuner med å analysere og forbedre ressursutnyttelsen i helse- og omsorgstjenestene.

Optimalisering av hjemmetjenesten

Hjemmetjenestene har en nøkkelfunksjon i forebygging og målet om at kommunens innbyggere skal bo trygt hjemme så lenge som mulig.

Vi kommer tett på daglig drift og spør hvordan daglig logistikk og koordinering kan forbedres?

  • Skjer dokumentasjon og kommunikasjonen på den mest optimale måten?
  • Hvor er tidstyvene i hverdagen
  • Hvordan sikre at tilbudet er helhetlig, forutsigbart og tilstrekkelig og trygt?
  • Hvordan er samhandlingen med andre i helse- og omsorgstjenesten?
  • Brukes kompetansen riktig?
  • Kan ytterligere forebygging og bruk av teknologi gi gevinster?

Gjennom å involvere ansatte og ledere, legges grunnlaget for framtidige endringer. De ansattes kunnskap om egen hverdag er viktig. Karlegging og observasjoner identifiserer og skiller naturlig variasjon fra urasjonell tidsbruk.

Prosessene og resultatene fra Ambia er transparente og tilgjengelige i arbeidsmiljøet og diskuteres sammen med ansatte og ledere.

Målet er at vi sammen identifiserer forbedringsområder for hjemmetjenesten. Ambia vil i tillegg gi en objektiv analyse av tjenesten som helhet, med råd om prioriteringer og framtidig forbedringspotensiale.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt!

Kom i kontakt med oss