Tone I. Torp

E-post: post@ambia.no
Telefon: 95164848

Tone I. Torp, spesialrådgiver BPA, er Ambias ekspert på brukererfaringer.

Hun har hatt BPA-ordning siden 2000 og har jobbet som foreleser for arbeidsledere, assistenter og kommuneansatte i 20 år.

Hun brenner for å formidle intensjonen med BPA; et frigjøringsverktøy.

Tone har bred erfaringsbakgrunn fra ledelse i frivillige organisasjoner og prosjekt, drift av egen virksomhet og arbeidsledelse i BPA.