Kompetanseheving

Ambia legger vekt på at kompetanse skal komme til anvendelse i praksis. Kunnskaper, holdning og ferdigheter går hånd i hånd. Vårt mål er at kompetansehevingen er prosessorientert og at den raskt kan omsettes i organisasjonen og gir personlig utvikling.

Vi knytter kompetansen til relevante eksempler fra helse og omsorg, vi lar deg som deltaker reflektere gjennom dialog, basert på egne erfaringer. Først da kan du vokse! Våre kursholdere og forelesere er oppdaterte og kompetente.

Våre tjenester strekker seg fra enkle e-læringskurs, til å bistå med å lage strategiske kompetanseplaner.

I tillegg til fagkompetanse på BPA, selger vi vår kompetanse om ledelse, innovasjon, tjenestedesign, lean og kvalitetsforbedring. Vi har faste kurskonsepter som alle kan melde seg på, eller mer skreddersydde løsninger basert på kundens behov.

Dersom dere har behov for å lage gode kompetanseplaner kan Ambia bistå i prosessen sammen med fagfolkene i tjenesten.

Kom i kontakt med oss