BPA (brukerstyrt personlig assistanse) – rådgivning

Kommunale helse- og omsorgstjenester består ulike tjenester, og en av disse er å ha et tilbud om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er en alternativ organisering av praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester.

Vurdering og gjennomgang av kommunens BPA-praksis

Ambia (tidligere RO) har jobbet med BPA siden den første lovhjemlingen i 2000. Dette har gitt våre rådgivere en unik erfaringskompetanse på dette feltet. Vi er kjent som en pålitelig og kompetent rådgiver på BPA for svært mange kommuner.

Ambia tilbyr kommuner å ha en evaluering eller en vurdering av hvordan kommunen jobber med BPA.

Gjennomgangen vil inneholde en vurdering av om kommunen f.eks:

  • har tildelt BPA på nivå med andre kommuner
  • tildeler timer i BPA-vedtaket på linje med andre
  • oppfyller intensjonen i forhold til rettighetsfestingen av BPA
  • oppfyller intensjonen når det gjelder å gi brukere frihet og selvstendighet
  • opplyser tilstrekkelig om BPA til enkeltbrukere
  • tildeler praktisk og personlig bistand på et forsvarlig nivå og i forhold til andre kommuner
  • møter søkere og brukere med åpenhet og interesse
  • har organisert BPA på en fornuftig måte

For mer informasjon om gjennomgang og pris

Trenger din kommune evaluering av BPA-ordningene i et helhetsperspektiv? Ta kontakt via skjemaet på høyre side.

Ta kontakt!

Hils på våre medarbeidere