Gode arbeidstidsordninger

Å etablere robuste og forutsigbare arbeidstidsordninger er en utfordring de aller fleste kommuner står oppe i. Utfordringene er knyttet opp til brukernes behov for rett kompetanse gjennom hele døgnet.

Helse- og omsorgsarbeid innebærer et døgnkontinuerlig tjenestetilbud – det vil si bemanning hele døgnet, hele året med ulik kompetanse.

Har din kommune utfordringer med:

  • Mange småstillinger/helgestillinger
  • Deltidskultur
  • Stort sykefravær
  • Vakante stillinger/udekte vakter
  • Store variable kostnader på overtid og ekstravakter
  • Stort tidsbruk på innleie av vikarer

Vi kan bistå med en vurdering av dagens turnus og diskutere dagens utfordringsbilde sammen med kommunen. Vi gir råd og gjennomfører en prosess med gode diskusjoner og bred involvering for å etablere felles mål og økt kunnskap om muligheter og erfaringer med arbeidstidsordninger. Prosessen er kunnskaps- og forskningsbasert og våre rådgivere har lang erfaring fra helse- og omsorgstjenestene.

Mål for slike oppdrag er:

  • At brukernes behov ivaretas
  • At ansattes rettigheter jfr. Lov- og avtaleverk overholdes
  • At kommunen får en effektiv ressursutnyttelse

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt!

Kom i kontakt med oss