Anne Christine Breivik

E-post: post@ambia.no
Telefon: 41223046

Anne Christine Breivik er spesialrådgiver hos Ambia innen jus.

Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og  cand. mag i samfunnsfag. Hun har 25 års erfaring bl.a. fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, og har de siste10 årene vært spesialrådgiver i Oslo kommune, hos helsebyråden.  

Anne Christine er opptatt av pasientenes og brukernes rettssikkerhet, og har som mål for kursene å bidra til å styrke kommunens og ansattes kompetanse på helserettens område, og til å øke bevisstheten om å kjenne lovverket og forholde seg til det.

Hun underviser i flere temaer gjennom vår kursrekke i helse- og omsorgsrett, med særlig vekt på pasient- og brukerrettighetsloven. Det er også mulig å leie inn Anne Christine til å ha en gjennomgang og diskusjon.