Ressursanalyse

Ønskes en beskrivelse av kommunens Helse- og omsorgstjeneste og et bilde av
fremtidsutfordringene kommunen vil stå overfor frem mot 2030-2040?


Ambia tilbyr en statusgjennomgang av helse- og omsorgstjenesten gjennom en
sammenlikning med andre kommuner og KOSTRA-gruppe.

Helse- og omsorgssektoren må i fremtiden håndtere flere med behov, mens ressurser og kompetanse blir stadig knappere.

Hvordan kan din kommune møte denne utfordringen?

Ambia gjør en:

  • Framskriving av mottakere av omsorgstjenester
  • Prognose for aldersbæreevne og familieomsorgskoeffisient frem mot 2040
  • Andel med demens i ulike aldersgrupper
  • Utgifter og formål sammenlignet med andre
  • Prioritering innad i helse- og omsorgs-tjenestene 
  • Andel tjenestemottakere i med omfattende, middels og lite tjenestebehov, sammenlignet med andre (IPLOS)
  • Stillingsstørrelse, heltidskultur, direkte- og indirekte brukertid

Ambia hjelper kommunene med å se på:

  • Innretning
  • Dimensjonering
  • Bruk av fagkompetanse

Vi ser tallene i sammenheng med kommunens egne dokumenter og nasjonale føringer.

Gjennomgangen kan blant annet brukes som grunnlag for å utarbeide planer og starte utviklingsarbeid.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt!

Kom i kontakt med oss