Konsepter

Ambia har et bredt tilbud av konsepter som kan direktekjøpes, uten tidkrevende anbudsprosesser

Konseptene er satt sammen basert på vår erfaring, kompetanse og etterspørsel fra våre kunder. Et konsept er et helhetlig gjennomtenkt opplegg innenfor et avgrenset område.

Et konsept kan være nyttig som start for videre prosesser i virksomheten, som et enkeltstående tiltak eller som grunnlag for planarbeid.

Alle konsepter ligger innenfor en kostnadsramme på 60 000 – 100 000 og kan justeres i samarbeid med kunden.

Spekteret av konsepter strekker seg fra kompetansetiltak, til evalueringer. Fra prosess med ansatte og ledere, til rene analyseoppdrag.

Se på vår spennende konseptmeny, vi diskuterer gjerne  hva som passer deres behov.

Hils på våre medarbeidere