Anja Tjelflaat

E-post: anja.tjelflaat@ambia.no
Telefon: 93203600


Ambias spydspiss innen innovasjon og tjenestedesign
.

Anja er opptatt av kompetanse, brukermedvirkning, samskaping og gevinstrealisering.

Underviser i; Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling ved helselederutdanningen og er kursleder for hele hele helselederutdanningen som har 10 moduler.

Anja har både en Master of Mangement med fordypning i innovasjon fra BI – senter for lederutdanning og en Post Graduate Diploma i ledelse fra West London University, lean-blackbelt fra LeanCommunications, utdannet innen tjenestedesign ved EVU NHH og er coach sertifisert i DNCF (Den Norske Coach Forening) og sertifisert prosessleder for FORTHinnovation.

Hun har 25 års ledererfaring fra privat- og offentlig sektor.  Bl.a. toppleder og mellomleder i kommunal virksomhet, aktiv politiker i formannskap og kommunestyre, programleder omstilling, bygd opp stiftelse eid av kommune, ledet regional selskap med kommunale utviklingsoppdrag, bygd opp interkommunalt selskap og jobbet med helse og omsorg i RO-ressurssenter for omstilling i kommunene.