Ingvar Rolstad

E-post: ingvar.rolstad@ambia.no
Telefon: 95265513

Ingvar Rolstad, seniorrådgiver, er Ambias ekspert på kommunal planlegging og omstillingsprosesser.  Har inngående kunnskaper om organisering, styringsprinsipper og nye driftsløsninger. Har Undervist i: kompetanseledelse, økonomistyring og kvalitetsledelse i helse. Utdannet sykepleier og LEAN-sertifisert. Har faglig og administrativ erfaring fra kommunal sektor, samt over 20 år i RO.