Tjenester

Sammen med deg og din virksomhet jobber vi med å løse utfordringer og samskape framtidas løsninger

Alle våre ansatte har tidligere erfaring enten fra helse og omsorg, spesialisthelsetjenesten, rådgivningsbransjen og som ledere. Vi har god kunnskap om både i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Vi har bred erfaring med organisasjons- og ledelsesutvikling og er aktive formidlere av lederkompetanse.

Ambia jobber:

  • Praksisnært
  • Brukersentrert
  • Innovativt
  • Bærekraftig
  • Digitalisert


Hils på våre medarbeidere