Flokeledelse

Når mer av det samme, og småstegs-forbedringer ikke er nok, så må man innovere. Innovasjon er å skape en ny, og samtidig så god løsning, at folk (brukere, ansatte, ledelse, pårørende, frivillige med. flere), vil ta den i bruk.

En god floke et godt bilde på det å innovere, man må bare finne trådene og begynne å nøste.

Dette er utgangspunktet for Ambia sin utvikling av Flokeledelse – et utviklingsprogram for å komme i gang med innovasjon i praksis

Læringsmål Flokeledelse – innovasjon i praksis

5 grunnprinsippene; Brukerfokusert – Samskaping – Sekvensiell – Fysisk bevis/verdi – Helhetlig.

  • Lære flyt gjennom 5 faser med innovering: Kartlegging, bearbeding, visualisering, utvikling og testing.
  • Gjøre verktøykasse for metodevalg: Brukerreise, personas, tjenestesafari, scenario, interessentkart, perspektivbriller, observasjon med flere.
  • Gjøre praksisnær innovering

Ta kontakt!

Kom i kontakt med oss