Helselederutdanningen

Helselederutdanningen er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ambia.

Helselederutdanningen er en praksisrettet og fleksibel lederutdanning for helseledere.

Over 2000 studenter fra ca. 200 kommuner har deltatt på helselederutdanningen gjennom Høgskolen i Innlandet. All gjennomføring foregår lokalt i din kommune. Effektiv bruk av ansattes tid.

Målgruppen for studiet er ledere og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse – og omsorgssektor.

PDF-presentasjon her.

Utdanningen gir deg og din virksomhet:

Nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. De fleste fullfinansierer lederutdanningen gjennom OU-midler og midler fra Statsforvalter.

Kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Helselederutdanningen består i utgangspunktet av åtte enkeltemner á 7,5 studiepoeng, som til sammen utgjør et årsstudium. I tillegg kan vi tilby to fordypningsemner (emne 9 og 10, begge på 15 studiepoeng), som sammen med årsstudiet kan godkjennes som fordypning i en «fri bachelorgrad».

Gjennomføringen skjer lokalt, i eller nært hjemkommunen til deltakerne

Emnene fra årsstudiet kan tas uavhengig av hverandre.
Noen av emnene (3+7 og 4+8) er også slått sammen, slik at man kan ta disse som «sammenslåtte emner» på 15 studiepoeng.

Studiet tilbys på deltid, og kan tas ved siden av jobb.

Bli en trygg, tydelig og troverdig leder!

Se lederne i Odda og Ullensvang fortelle om sine erfaringer og tanker om utdanningen

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Ta kontakt!

Kom i kontakt med oss