Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling er en prosess. Den har som formål å påvirke og utvikle kultur, samarbeid og arbeidsprosesser.

Organisasjonsutvikling er forandringer i organisasjonen som krever god ledelse, stor grad av involvering, klare mål og åpne og dialogbaserte prosesser.

Organisasjonsutvikling må nødvendigvis ikke forstås som omorganisering eller store endringer av organisasjonen.

Utvikling gir organisasjonen retning og skal skje over tid, verdier og normer er viktige virkemidler og skal bidra til at organisasjonen kan fremstå med kvalitet og evne til å løse problemer og endringer i omgivelsene.


Ambia kan bistå din organisasjon med prosessene. Vi analyserer dagens organisasjon og bidrar med gode prosesser for veivalg, mål, prosesstiltak og lederutvikling basert på organisasjonens egenart og behov.

Det er i skjæringspunktet mellom organisasjon og mennesker det «nye» skapes. Vi hjelper både med å se helhet og detaljer, og veileder organisasjonen trygt gjennom prosessene.

Bestill

Hils på våre medarbeidere