Kursoversikt våren 2021

BPA

Ambia (tidligere RO) er en av Norges fremste leverandører på BPA-kurs for arbeidsledere, assistenter og kommuneansatte.

Vi er til enhver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene. Ambia tilbyr et bredt utvalg av BPA kurs for alle i målgruppene. I tillegg tilbyr vi saksbehandlingskurs med jurist og e-læringskursfor arbeidsledere og assistenter i samarbeid med Helsekursportalen.

Den komplekse BPA-saken – mange saksbehandlere i norske kommuner opplever dialogen med søker, behovsvurdering, vurdering og skjønnsutøvelse i BPA-saker som utfordrende. Ambia har bistått kommuner med rådgivning, dialog til saksbehandlere i kompliserte saker i BPA.

Ambia kan bidra med rådgivning/veiledning digitalt eller rådgivning i kommunen.

Kurs og opplæring i ledelse

Ambia kan skreddersy opplæringspakker i ledelse eller vi har ferdige pakker som vi har utarbeidet i

Flokeledelse

Helselederutdanningen

Endringsledelse og håndtering av motstand