Kursoversikt høst 2021

BPA

Ambia (tidligere RO) er en av Norges fremste leverandører på BPA-kurs for arbeidsledere, assistenter og kommuneansatte. Vi er til enhver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA, og nye føringer tas fortløpende inn i kursene. Ambia tilbyr et bredt utvalg av BPA kurs for alle i målgruppene. I tillegg tilbyr vi saksbehandlingskurs med jurist og e-læringskursfor arbeidsledere og assistenter i samarbeid med Helsekursportalen.

Vurdering og gjennomgang av kommunens BPA-praksis

Ambia tilbyr kommuner å ha en evaluering eller en vurdering av hvordan kommunen jobber med BPA. «Vi tar tempen på» BPA i kommunen. Gjennomgangen vil inneholde en vurdering i form av en rapport.

Den komplekse BPA-saken

Mange saksbehandlere i norske kommuner opplever dialogen med søker, behovsvurdering, vurdering og skjønnsutøvelse i BPA-saker som utfordrende. Ambia har bistått kommuner med rådgivning, dialog til saksbehandlere i kompliserte saker i BPA. Ambia kan bidra med rådgivning/veiledning digitalt eller rådgivning i kommunen.

Kurs og opplæring i ledelse

Ambia kan skreddersy opplæringspakker i ledelse eller vi har ferdige pakker som vi har utarbeidet i

Flokeledelse

Helselederutdanningen