Innovasjon og kontinuerlig forbedring går hånd-i-hånd. Når en innovasjon/ny løsning er implementert, så er fremdeles behov for å effektivisere prosesser og jobbe smartere som en del av den daglige driften. Derfor anbefaler Ambia at i overgangen til en mer innovativ kommune, så velges også Lean som metodikk for kontinuerlig forbedring.

Lean kan ses både som en overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver og som et uttrykk for en rekke verktøy som kan implementeres på et mer operasjonelt nivå.

Det finnes mange modeller som beskriver Lean fra et filosofisk ståsted, men et hovedtrekk er at det vektlegges et langsiktig perspektiv hvor forbedringsarbeid er godt forankret på alle nivåer i en organisasjon. Dette oppnås ved å ha fokus på mennesker, gjennom gjensidig respekt, delegering av utfordringer samt dyrke det beste i hvert enkelt individ, i samspill med prosesser og dets input og output.

Kilde: www.difi.no