2. og 3. februar 2021

Kurset gir en innføring i hva endringsledelse og hvordan motstand kan forbygges og håndteres i organisasjonen.

Målgruppe: Ledere og endringsagenter

Kursets varighet er 3 timer – kl. 0900 – 1200 begge dager. Kurset kjøres digitalt.

Foreleser er seniorrådgiver Merete Postmyr

Kursavgift kr 3 000,- pr. person.

Maks antall deltakere: 25

Målet for kurset:

Er at du som leder bedre skal forstå og håndtere de mekanismene som iverksettes i organisasjonen nå endringer «truer».

Det gis rom for diskusjon og refleksjoner omkring deltakernes egne erfaringer.