Tildeling og dokumentasjon

Dato / tid:
4. september, på digital plattform Teams

Varighet:
0900 – 1500. Det vil bli innlagt godt med pauser underveis. Tid til lunsj mellom kl. 1130 og 1230.

Målgruppe:
Saksbehandlere, ledere, BPA-koordinatorer og andre som jobber med BPA i kommunen.

Kurset tar opp problemer rundt hvem som er tildelt BPA og hvordan det beregnes timetall i tildelingsprosessen

Kursdeltakerne skal gjennom dialog og diskusjoner ta stilling til spørsmål som etter våre erfaringer er vanskelig eller er kontroversiell når det gjelder tildeling.

Helsedirektoratets saksbehandlerveileder er helt utvetydig på at alle tjenester skal dokumenteres og sier dette om dokumentasjon i BPA:

Kommunen må derfor utarbeide rutiner for dokumentasjon, slik at relevante og nødvendige opplysninger om pasienten/brukeren og tjenesteytingen til den enkelte blir nedfelt på en forsvarlig måte.

Gjennom eksempler og dialog viser dette kurset hvordan og hva kommunen skal dokumentere.