Saksbehandling BPA – Timeberegning i BPA-vedtak

12. oktober kl. 0900-1200, 2021

Vi vet at det er store forskjeller mellom kommuner når det gjelder antall timer som tildeles i BPA-ordninger.

Kurset illustrerer denne forskjellen gjennom eksempler. Videre går vi igjennom prinsipper som bør ligge til grunn for timetildelingen og hvordan slike prinsipper kan føre til mindre forskjeller dersom de følges.

Kursets varighet 3 timer – kl. 0900 – 1200, Digitale på Teams.

Kursavgift kr 1790,- pr. person.