Tirsdag 2.november 2021

Det er et grunnleggende krav til all tjenesteutøving i kommunenes helse- og omsorgstjenester skal dokumenteres. Det er uavhengig om tjenesten er organisert av kommunen eller en privat leverandør. Kurset tar for seg kravene til dokumentasjon eller skriftlig nedtegning av tjenesteutførelsen og hvordan disse kravene kan etterkommes når det gjelder BPA

Kursets varighet 3 timer – kl. 0900 – 1200 og på den digitale plattformen Teams.

Kursavgift kr 1790,- pr. person.