Om helsepersonells rolle og ansvar. Dokumentasjonsplikt og taushetsplikt. Klagereglene. Pasient- og brukerombudet.

Målgruppe: helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten, saksbehandlere og ledere.

Kursets varighet 3 timer fra kl. 0900 – 1200 og består av 2×45 min forelesning, pause, gruppearbeid, diskusjon – oppsummering i plenum

19. oktober kl. 0900-1200

Kurset tar for seg følgende tema:

  • Innledning – oversikt over helseretten med dens endringer
  • Helsepersonells rolle og ansvar – betydningen av forsvarlighetskravet
  • Dokumentasjonsplikt/journalføring – pasient- og brukerrettigheter
  • Vern mot spredning av opplysninger – om taushetsplikten
  • Klagerett, klageregler, varsel om alvorlig hendelse
  • Tilsynssaker – melding til statsforvalter
  • Pasient- og brukerombudet

Kursavgift kr 1790,- pr. person.