Bruke av tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten

Målgruppe: helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten, saksbehandlere og ledere.

Kursets varighet 3 timer fra kl. 0900 – 1200 og består av 2×45 min forelesning, pause, gruppearbeid, diskusjon – oppsummering i plenum

16. november kl. 0900-1200

Kurset tar for seg følgende tema:

  • Innledning – oversikt over helseretten med dens endringer
  • Hovedregel om samtykke – rettslig grunnlagt
  • Samtykkekompetanse
  • Representativt samtykke
  • Helsepersonells myndighet etter §7
  • Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A
  • Helse og omsorgsloven kap.9 og 10

Kursavgift kr 1790,- pr. person.