Målsettingen med kurset er at deltakerne skal bli trygge på intensjonen med BPA og rollefordelingen mellom saksbehandler/kommune, arbeidsleder og assistent. Videre er målsettingen at kursdeltakerne har en oversikt over gjeldende lovverk og organisasjonsformer for BPA.

Kursets varighet: 3 timer – kl. 1000 – 1300 og på den digitale plattformen Teams.

Foredragsholder: Tone I. Torp, spesialrådgiver for Ambia og er selv arbeidsleder.

Kursavgift: kr 1790,- pr. person.

Kurset tar for seg følgende tema:

  • BPA – hva er det?
  • Intensjonen med BPA
  • Historiske linjer
  • Lovverk, rundskriv og rettighetsfesting
  • Forholdet mellom arbeidsleder og kommunen som arbeidsgiver – rettigheter og plikter
  • Arbeidsgiver-/arbeidsleder-/Assistentenrollen