Kurset gir en innføring i hva endringsledelse og hvordan motstand kan forbygges og håndteres i organisasjonen.

Målgruppe: Ledere og endringsagenter

Ta kontakt med Ambia, seniorrådgiver Merete Postmyr hvis din kommune ønsker et slikt kurs.

Målet for kurset:

Er at du som leder bedre skal forstå og håndtere de mekanismene som iverksettes i organisasjonen nå endringer «truer».

Det gis rom for diskusjon og refleksjoner omkring deltakernes egne erfaringer.