BPA – E-læringskurs for arbeidsledere

Ambia, i samarbeid med Helsekursportalen, tilbyr e-læringskurs for deg som har fått organisert dine tjenester som BPA og som trenger innføring i arbeidsledelse.

E-læringskurset egner seg godt for de som ikke har mulighet til å delta på de ordinære klasseromskursene.

E-læringskurset består av 9 leksjoner

1.    BPA – tjenesteorganisering og frigjøringsverktøy

2.    Riktige assistenter er starten på en god BPA-ordning

3.    Hverdagen som arbeidsleder

4.    Assistentene – rettigheter og plikter

5.    BPA-historien, in dependent living og politisk intensjon

6.    Organisasjonsformer og forvaltning

7.    Når tjenestemottaker ikke kan være arbeidsleder

8.    Personalledelse og relasjonsbygging

9.    Strategisk perspektiv på BPA-ordningen

Når alle leksjonene er bestått vil det bli utstedt et kursbevis til kursdeltakeren.

Bestilling

Hvis du som arbeidsleder ønsker å bestille kurset selv, kan det gjøres online på www.helsekursportalen.no.

Kommuner og private BPA-leverandører kan bestille kurs for sine arbeidsledere via e-post: post@ambia.no

Pris

Kurset koster kr 3 900,- (inkl. mva.) pr. arbeidsleder.