23. november kl. 0900-1200

Dette kurset bruker aktuelle case-beskrivelser som grunnlag for å forstå mer av utfordringene som ligger i forvaltningen av BPA. Casene er sendt oss av deltakere på BPA-kursene høsten 2021 og speiler erfaringene de som jobber med BPA har akkurat nå. Foreleser går igjennom casene og kommenterer utfordringene hver case gjenspeiler. Det er anledning for kursdeltakerne å stille spørsmål og kommentere underveis.

Kursets varighet 3 timer – kl. 0900 – 1200, digitalt

Kursavgift kr 1790,- pr. person.