Det å begynne med tjenestedesign eller behovsdrevet innovasjon innen helse- og omsorg at man gjør følgende valg:

  • Hvilken kultur skal vi ha?
  • Hvilke tankesett skal vi ha?
  • Valg av metodikk for innovasjon i strategisk kompetanseplan for kommunen.
  • Verktøykasser for innovasjon hos ledelse og ansatte i handlingsplaner – skreddersøm for hver enkelt virksomhet og ansatte med hensyn til behov.

5 steg til en innovativ kommune/virksomhet:

  1. Kunnskaping – ny kunnskap og verktøy – lære å gjøre samtidig
  2. Nytt tankesett – ser behov og verdier fra andres perspektiv
  3. Samskaping – finner partnere for å levere enda bedre løsninger
  4. Innovativ virksomhet – nye og bedre løsninger leveres kontinuerlig, ofte også før de etterspørres, og tas i bruk
  5. Helse og omsorg skaper sin egen framtid – robuste virksomheter, med fornøyde brukere og motiverte ansatte