Samskaping er en strategi der man søker å mobilisere; medarbeidernes, innbyggernes, lokale virksomheter og foreningers kompetanse, ideer, engasjement og virkelyst i løsningen av felles oppgaver, problemer og utfordringer.

Kilde: www.ks.no