Gevinstrealisering handler in å sørge for at de gevinstene som var forventet av et prosjekt faktisk blir realisert. Gevinstrealisering krever en helhetlig og systematisk arbeid som involverer både prosjekt og linjeorganisasjon.

Begrepet gevinst dekker et stort spekter. Det kan være gevinster for samfunnet som helhet, for offentlig sektor, for privat sektor, for egen virksomhet, for flere virksomheter eller gevinster for den enkelte innbygger. Gevinstbegrepet omfatter både effektiviseringsgevinster som økonomiske gevinster (budsjettbesparelser) og kvalitetsgevinster (kvalitative gevinster) som for eksempel bedre kvalitet på tjenester eller økt tillit til virksomheten.

Kilde: DIFI prosjektveiviseren.no