Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukerens eksisterende og framtidige behov, for å sikre utvikling av løsninger.

Brukerne er eksperter på sin egen situasjon og her defineres gjerne alle interessenter som brukere.

Innen helse og omsorg er dette alt fra myndigheter, politikere, ledelse, ansatte, pårørende og vanlige borgere – i tillegg til bruker/pasient som kalles primærbruker.

Kilde: www.innomed.no