Digital kursrekke i helserett – Pasient- og brukerrettighetsloven m.m.

Målgruppe: helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten som yter helse -og omsorgstjenester, saksbehandlere og ledere

Det tilbys tre kurs i helserett høsten 2021. Temaene i de tre kursene henger sammen og vil til sammen gi en helhetlig oversikt over noen av de viktigste helserettslige spørsmålene dere møter i tjenesten.

Kursrekken ser slik ut:

  1. Rett til  helsehjelp, rettigheter som pasient og bruker, 28.September kl. 0900-1200
  2. Helsepersonellets rolle og ansvar, 19.oktober kl. 0900-1200
  3. Om bruk av tvang og makt, 16 november kl. 0900-1200

Målet for kursene er:

  •   Gi deltagerne en oversikt over de viktigste lovene i helseretten, og om forholdet mellom dem.
  •   Hvordan finne fram i   lovverket – og til andre rettskilder
  •   Bidra til en bedre forståelse av egen rolle og eget ansvar som helsepersonell, og betydningen av forsvarlighetskravet
  •   Viktigheten av helsepersonells ansvar for å sikre pasient/brukers rettsvern
  •   Forståelse for den rettslige betydningen av at noen rettigheter er særlig regulert i pbrl. Kap. 2 – en begrensning i kommunens styringsrett

Kursenes varighet 3 timer – kl. 0900 – 1200 og består av 2 x 45 min. forelesning (pause) gruppearbeid, diskusjon med oppsummering i plenum.

Pris for kursrekken pr. deltaker:  kr 4 770 ,- spar kr 600,.