Rett til helsehjelp, rettigheter som pasient/bruker

Målgruppe: helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten, saksbehandlere og ledere.

Kursets varighet 3 timer fra kl. 0900 – 1200 og består av 2×45 min forelesning, pause, gruppearbeid, diskusjon – oppsummering i plenum

28. september kl. 0900-1200

Kurset tar for seg følgende tema:

  • Innledning – oversikt over helseretten med dens endringer
  • Viktige definisjoner: pasient, bruker, pårørende, helsehjelp og helsepersonell
  • Rett til helse- og omsorgstjenester – betydningen av kap. 2
  • Rettigheter som pasisent/bruker/pårørende – kap. 3 og 4 . Informasjon, brukermedvirkning og samtykke. Samtykkekompetanse

Kursavgift kr 1790,- pr. person.