BPA-kurs for medarbeidsledere

9. november 2021 kl. 1000 – 1300, digitalt

For å lykkes med din BPA-ordning er det nødvendig med opplæring. Den som skal være medarbeidsleder må være motivert, kunne motta tilstrekkelig opplæring og kunne ivareta arbeidslederoppgavene. Formålet med kurset er å gi medarbeidslederne verktøy som er nødvendig for å lykkes med ordningene. Tema på kurset vil være: Organisering av BPA, roller og ansvar og hva er medarbeidsledelse?

Kurset arrangeres digitalt på teams og har en varighet på 3 timer

Forelesere: Tone Torp, erfaren arbeidsleder og Maria Valle, erfaren medarbeidsleder

Kursavgift kr 1790,- pr. person.