«Når sjefen er oppgaven og nærmeste leder«

21. september kl. 1000-1300, 2021

I BPA-ordninger er det arbeidsleder som er leder. Det betyr at du som assistent har din arbeidsleder som nærmeste leder.

Kursets varighet 3 timer fra kl. 1000 – 1300 og på digital plattform Teams. Foreleser er Tone Torp fra VilVidere som er en erfaren arbeidsleder

Kursavgift kr 1790,- pr. person.

Kurset tar for seg følgende tema:

  • Roller og ansvar
  • Kommunikasjon
  • Rettigheter og plikter
  • Arbeidsmiljø

Detter er utgangspunkt for alle assistenter i BPA-ordninger, uavhengig om det er kommunen eller en privat aktør som er din arbeidsgiver.