Innføringskurs for medarbeidsledere

Tirsdag 9. november kl. 1000 – 1300

Formålet med kurset er å gi medarbeidsledere verktøy som er nødvendig for å lykkes med BPA-ordningene. Kurset vil handle om organisering av BPA – roller og ansvar og hva er medarbeidsledelse?

Kurset arrangeres digitalt på teams og har en varighet på 3 timer

Forelesere er:

Tone Torp, erfaren arbeidsleder og Maria Valle, medarbeidsleder

Kursavgift kr 1790,- pr. person.