23. september kl. 0900-1200, 2021

Saksbehandlere som skal tildele BPA er pålagt til å utrede saken slik at den er tilstrekkelig opplyst til å gjøre en korrekt vurdering. For å kunne gjøre en «rett» vurdering om BPA er aktuelt og eventuelt hvor mange timer, er det helt nødvendig at saksbehandler kjenner godt il hvilket ansvar og oppgaver som legges på den som skal være arbeidsleder

Kursets varighet 3 timer – kl. 0900 – 1200 og på den digitale plattformen Teams.

Kursavgift kr 1790,- pr. person.