«Sykefravær til besvær»

30. september kl. 0900 – 1200, 2021

HR forvaltning

v/Sylvi Helland og Perly Kristiansen som har lang erfaring med sykefravær er forelesere og har utarbeidet kurset.

Pris: kr 1790,-

Målgruppe:
Ledere, HR, tillitsvalgte og verneombud

Balansegangen mellom det å ta hensyn til den som har nedsatt arbeidshelse/syk, arbeidsoppgavene, kolleger og bedriftens økonomi kan være en stor utfordring for nærmeste leder.

Det er lov å være syke, men for arbeidsgiver kan sykefraværet medføre:

  • Manglende kompetanse
  • Tap av inntjening
  • Økte kostnader
  • Merbelastning

Formålet med seminaret er å spisse fokuset slik at målgruppen kan håndtere medarbeidere med lange og gjentakende sykefraværsperioder.