Innovasjon bygger på godt utviklingsarbeid og karakteriseres av:

  • Dyptgående forståelse av behovet – krever mye større oppmerksomhet!
  • Floke som utgangspunkt, der man ikke kjenner løsningen
  • Samskaping mellom mange aktører utenfor og innenfor kommunen – grenseoverskridende samarbeid.
  • Når mer av det samme og småstegs forbedringer ikke er nok – må nye løsninger som krever eksperimentering og utprøving – og dermed feiling til
  • Bygger metodikk og er et eget fag
  • FoU og kunnskapsmiljøer er ofte en viktig partner

Kilde:www.ks.no