Det handler om å planlegge og organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske komponenter slik at det til sammen får en høyere verdi og kvalitet – både for tjenestetilbyder og kunde/bruker.

Tjenestedesign kan altså beskrives som design av tjenester som gir økt verdi både for leverandør og bruker

Ved å bruke metodikk for tjenestedesign, kan tjenesten

  • Imøtekomme brukernes behov
  • Gi gode brukeropplevelser
  • Bli mer effektive
  • Bli bedre arbeidsplasser for tjenesteleverandørene
  • Bidra til bedre ressursbruk og bedre samfunnsøkonomi

Kilde: www.doga.no