Innovasjon – en ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk.

Helt enkelt sier man gjerne: Nytt- nyttig – nyttiggjort!

Kilde: www.ks.no