Merete Postmyr

E-post: merete.postmyr@ambia.no
Telefon: 934 05 281

Merete Postmyr er Ambias kapasitet på kontinuerlig forbedring og endringsledelse.

Hun jobber med kvalitetssystemer, flyt i tjenester, prosessledelse og organisasjonsutvikling.

Merete underviser i fagene: innovasjon- og endringsledelse i helselederutdanningen (HLU).

Merete har en master i organisasjonspsykologi og ledelse, samt at hun er LEAN-sertifisert.

Hun har 20 års erfaring med ledelse og rådgivning fra helsesektoren.