Inger-Anne Opheim Hagerup

E-post: inger.anne.hagerup@ambia.no
Telefon: 99256783

Inger-Anne O. Hagerup er økonomi- og adm. ansvarlig og partner.

Har ansvar for planlegging, tilrettelegging, budsjettering og økonomi på kurs/konferanser/ opplæring overfor kommunene knyttet til BPA og andre områder.

Inger-Anne har bred faglig bakgrunn med økonomi, markedsføring, IKT og HR som er hennes områder.

Hun er data- og opplæringsansvarlig på dataløsningene i Ambia.

Er også ansvarlig for utvikling og oppdatering av Ambias nettsider, sosiale medier og informasjonsmateriell.