Heidi Rønning

E-post: heidi.ronning@ambia.no
Telefon: 926 54 410

Heidi sine oppgaver i Ambia er å ta hånd om planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av kurs og konferanser.

Hun tar også hånd om økonomisystemet med fakturaansvar. I tillegg har Heidi oppfølging, oppdatering og utvikling av informasjons- og kursmateriell.

Heidi har bred erfaring innenfor det kontoradministrative feltet, med blant annet tilrettelegging av kurs og konferanser for flere virksomheter. Hun har også lang erfaring fra HR og regnskap.