Brit Bakken

E-post: brit.bakken@ambia.no
Telefon: 95 26 55 17

Brit Bakken er Ambias fagkyndige på ressurskrevende tjenester og relasjonsledelse.

Hun jobber med oppdrag for økt flyt i tjenester, nye strukturer og gevinstrealisering. Underviser i innovasjons-ledelse (HLU). Har bl.a. arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, og ti år i RO.  

Brit er barneverns-pedagog og har master i organisasjon og ledelse, samt er LEAN-sertifisert.