Mellom rettigheter og lovforståelse

Etter 4-5 år med rettighetsfesting av BPA er forskjellen mellom kommunene større enn noen gang. Hvordan kan det ha seg at det ikke ble en større økning i antall BPA-brukere etter rettighets-festingen.

Dette er et kurs for saksbehandlere og BPA-koordinatorer om utredning, utmåling av timer og tildeling av BPA etter rettighets-festingen.

Kurset søker å belyse problemstillingene som tas opp gjennom aktuelle eksempler og kursdeltakeren inviteres gjennom dialog og diskusjoner om å komme med egne eksempler og erfaringer.

Tema på kurset:

Grunnleggende om kommunikasjon i profesjonell praksis

  • Å møte brukere i saksutredning
  • Å møte eller styre forventninger
  • Brukerkommunikasjon i kartlegging og behovsvurdering

BPA-paradokset

  • Hvilke myndighetsføringer gjelder for BPA
  • Hvem skal egentlig ha BPA
  • Hvordan skille «helsetjenester» fra «omsorgstjenester» i saksbehandlingen

Hva er forsvarlig?

  • Forbud mot usaklig forskjellsbehandling
  • Er» lovpålagt» og «forsvarlig» det samme i saksbehandling
  • Er BPA egentlig en helse- og omsorgstjeneste?